Burgers bedenken de ideeën, de gemeente steunt hen met een premie

Elk jaar geeft de gemeente financiële steun aan burgerinitiatieven voor duurzame ontwikkeling. Dat duwtje in de rug kan tot € 3000 per project bedragen. Doel: de inwoners van Schaarbeek stimuleren om actief bij te dragen aan de ontwikkeling van de samenleving, hun wijk of hun gemeente. Een concreet voorbeeld? Het burgercollectief 'DaillyPlein-Terre' dat een gemeenschappelijke moestuin wil aanleggen.

Nadat het terrein eerst gezuiverd, gesaneerd en omgevormd wordt, komt er binnenkort een collectieve moestuin, een idee van een groep inwoners van de Dailly-wijk.

De premie voor burgerinitiatieven werd vijf jaar geleden in het leven geroepen door schepen van Klimaat en de dienst Milieuraadgeving. Dankzij de premie hebben burgers al verschillende inventieve projecten voor duurzame ontwikkeling op poten gezet. Het collectief 'DaillyPlein-Terre' maakt eveneens gebruik van de premie om zijn project te verwezenlijken!

Groen in de stad

Dit project voor de aanleg van een natuurlijke en gemeenschappelijke ruimte is nog in ontwikkeling. De moestuin zal aangelegd worden op een binnenterrein, op wandelafstand van het Daillyplein. Nadat het terrein eerst gezuiverd, gesaneerd en omgevormd wordt, komt er binnenkort een collectieve moestuin. Het terrein zal ingericht worden met losse moestuinbakken, een serre, percelen volle grond, een boomgaard/bostuin met kippen en een gezellige ontmoetingsplek.

Er wordt ook samengewerkt met andere burgers om naast de moestuin een champignonkelder aan te leggen. Het project leent zich ook tot bijkomende activiteiten, zoals het maken van compost voor de moestuin, het aanleggen van een kippenhok, een vijver voor de biodiversiteit...

Hoe bekomt u een premie voor uw burgerinitiatief?

Heeft u ideeën voor een burgerproject? Om een premie te bekomen, kunt u een aanvraag indienen.

Hulp nodig bij het invullen van deze aanvraag? Neem dan contact op met de dienst Milieuraadgeving van Schaarbeek :

02/244 71 53

Andere gemeentelijke groenpremies

De gemeente Schaarbeek biedt nog andere premies voor verschillende duurzame ontwikkelingsprojecten. Vergroen de gevel van uw woning of koop een compostvat dankzij een gemeentelijke premie .