Aangifte van milieuvergunning klasse 3 - Bouwplaatsen (Burger/Vereniging/Bedrijf)

Welke milieuvergunning u moet aanvragen, hangt af van de klasse van de inrichtingen (3, 2, 1D, 1C, 1B, 1A). Als het project of de activiteit meerdere "ingedeelde inrichtingen" omvat, volstaat het een enkele aanvraag te doen waarin alle inrichtingen vervat zijn (behalve in bepaalde specifieke gevallen). Als de inrichtingen onder verschillende klassen vallen, moet de aanvraag overeenstemmen met de hoogste klasse.

Opmerking: voor de inrichtingen van klasse 3 moet er geen aanvraag worden ingediend. Ze moeten echter wel worden aangegeven aan de gemeente, en ze zijn onderworpen aan specifieke uitbatingsvoorwaarden die gerespecteerd moeten worden.

Toepassingsvoorwaarden : 
  • werven voor de bouw, de verbouwing of de afbraak van gebouwen buiten het openbare wegennet waarbij installaties worden gebruikt met een totale drijfkracht van meer dan 50 kW;
  • werven voor de verbouwing of de afbraak van een gebouw of een bouwwerk met een bruto-oppervlakte van meer dan 500 m², waarvan de bouwvergunning is afgeleverd voor 1 oktober 1998.»

Formulier (doc) >>>

Aantal exemplaren van aanvraagdossier: 1 + 1 digitale versie in te dienen aan het loket via USB-sleutel of te verzenden per mail op stedenbouw@schaarbeek.be met de vermelding in de titel : MV – referentie van het dossier en/of adres van de uitbating.

Indienen of aangetekend verzenden naar de gemeente.

Regionale kosten: -

Gemeentelijke kosten: € 100

Toewijzingsvoorwaarden

De gemeentelijke kosten zijn te betalen op IBAN: BE06 0961 2578 0022 van de gemeentelijke administratie met als mededeling "Aanvraag voor klasse 1, 2 of 3" en het adres van de uitbating.  

Nadat het aanvraagdossier werd ingediend, wordt het behandeld door de bevoegde autoriteiten (de gemeente voor de vergunningen van klasse 2 en aangiftes van klasse 3, Leefmilieu Brussel voor de vergunningen van klasse 1).

Het aanvraagdossier moet door de aannemer ten minste 30 dagen voor het begin van de werf ingediend worden. Een asbestinventaris is vereist in het geval van werven voor de verbouwing of de afbraak van een gebouw of een bouwwerk met een bruto-oppervlakte van meer dan 500 m², waarvan de bouwvergunning is afgeleverd voor 1 oktober 1998.

De werf kan niet beginnen zonder ontvangstbericht van volledig dossier.

Documenten te voorzien

Het aanvraagdossier moet worden ingediend aan het loket of aangetekend worden verzonden en bevat minstens:   

  • het aanvraagformulier voor de juiste klasse, ingevuld, gedateerd en ondertekend;
  • de plannen voor de "ingedeelde inrichtingen";
  • foto’s van de uitbating of van de "ingedeelde inrichtingen";
  • indien nodig, een formulier van adviesaanvraag van de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH);
  • het betalingsbewijs van de dossierkosten;
  • een asbestinventaris indien mogelijk.
Meer informatie

Administratieve gids voor milieuvergunningen: Brussel Leefmilieu

Hoe een aanvraag indienen? Hoe een milieuvergunning wijzigen, stopzetten of hernemen?

Betrokken dienst(en)