Aangifte van terbeschikkingstelling aan het publiek van telecommunicatieapparatuur (belwinkels) (Bedrijf)

Er wordt een openingsbelasting, alsook een jaarlijkse belasting geheven op vestigingen gelegen op het grondgebied van de gemeente Schaarbeek, die tegen betaling telecommunicatieapparatuur ter beschikking stellen van het publiek.
Onder "telecommunicatieapparatuur" moet worden begrepen: elk toestel voor het overdragen, uitzenden of ontvangen van tekens, signalen, geschriften, beelden, geluiden of gegevens van welke aard dan ook, per draad, radiogolven, optische signalisatie of elk ander elektromagnetisch systeem (zoals telefoon, fax, modem, videoconferentie enz.).

Aangifte (pdf) >>> 

Betrokken dienst(en)