Aanvraag voor een markstandplaats (Burger/Bedrijf)

Lijst van de markten:
  • Maandag voormiddag (van 08u00 tot 13u00): F. Rigasquare & Huart Hamoirlaan (rond de kerk);
  • Dinsdag voormiddag (van 08u00 tot 13u00): Chazallaan - Grote Bosstraat - Daillyplein;
  • Vrijdag namiddag (van 14u00 tot 20u00): Ardense Jagersplein;
  • Zaterdag voormiddag (van 08u00 tot 13u00): «kleine» Helmetplein (Richard Vandeveldestraat).
De Dienst Middenstand zorgt voor de nodige infrastructuur aan de verkopers in nauwe samenwerking met de Dienst Openbare Werken, Openbare Netheid en de Handelspolitie.

Let op volgende documenten meenemen
  • een schriftelijke aanvraag voor een marktstandplaats
  • identiteitskaart voor natuurlijke personen
  • uittreksel uit de statuten voor vennootschappen
  • BTW-nummer en/of uniek nummer
  • leurderskaart (onontbeerlijk)
Rol : Schriftelijke aanvraag van standplaats voor (rommel)markt (BTW-nummer en leurderskaart vereist)
Betrokken dienst(en)