Algemene vergadering van de Mini-Ondernemingen

Algemene vergadering van de Mini-Ondernemingen van leerlingen van Schaarbeekse middelbare scholen!

Op 26 januari kregen enkele tientallen leerlingen uit het 5e, 6e en 7e jaar middelbaar de gelegenheid om hun Mini-Ondernemingsproject en de doelstellingen ervan voor te stellen aan hun medewerkers tijdens een algemene vergadering. Locatie voor deze AG (de laatste fase van het project) was de museumzaal in het Gemeentehuis.

Een Mini-Onderneming is een pedagogisch project voor jongeren van 16 tot 18 jaar dat hen de mogelijkheid biedt gedurende 1 schooljaar een eigen mini-onderneming op te zetten en te managen. Een jaar lang bekleedden deze jonge mini-ondernemers sleutelposities in de verschillende afdelingen van een bedrijf: human resources, marketing, financiën, boekhouding, management, verkoop ... Bedoeling is dat ze leren door ervaring, dankzij een zeer concrete benadering van het bedrijfsleven.

Proficiat aan elk van deze jongeren voor hun inzet. Sommigen van hen zijn allicht de ondernemers van morgen!