AWSA - Arab Women’s Solidarity

AWSA-Be is een seculiere en gemengde vereniging die zich inzet voor het bevorderen van de rechten van vrouwen afkomstig uit de Arabische wereld, zowel in het land van oorsprong als in het gastland.

De vereniging stelt een breed scala van doorlopende en meer specifieke activiteiten voor die gericht zijn tot mannen en vrouwen: conferenties, vormingen, promotie van vrouwelijke kunstenaars afkomstig uit de Arabische wereld, solidariteitsavonden, lessen Arabisch, een koor, enz.

Deze activiteiten zijn bedoeld om vrouwen aan te moedigen zich van elke vorm van overheersing te bevrijden, vooroordelen te doorbreken en de solidariteit met het oog op de emancipatie van de vrouw en het samen leven te bevorderen. Ook moeten zij leiden tot meer inzicht in de de problemen van vrouwen in hun respectieve samenlevingen.

De vereniging neemt daarnaast deel aan talrijke culturele evenementen, festivals en manifestaties voor vrede, gelijkheid en rechtvaardigheid in de wereld.

Contact

Publiek
Vrouwen
Taal
FR
NL
AR