CIProC

Het doel van de vereniging is professionele integratie en een betaalde job, gedekt door de sociale zekerheid via geïntegreerde operaties van opvang, begeleiding, professionele (re)oriëntatie en actieve hulp bij de zoektocht naar werk.

De doelstellingen van CIProC zijn dus:

  • een individuele en collectieve begeleiding garanderen naar werk of opleiding van personen in een moeilijke situatie die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen;
  • de integratie van personen bevorderen zodat ze de hindernissen die ze tegengekomen zijn bij hun aankomst in België kunnen overwinnen door verschillende workshops: burgerworkshops, cursus Frans voor anderstaligen, informatica-initiatie;
  • de kritische geest aanmoedigen en ontwikkelen, maar ook kennismaken met de democratie via ontmoetingen met anderen en workshops van Vivre Ensemble;
  • deze personen de kans geven zich (naast de andere activiteiten) te ontwikkelen dankzij culturele uitstapjes, sportactiviteiten voor vrouwen en de deelname aan het festival Afrodisiac.
équipe CIprOC
Publiek
Buitenlandse nieuwkomers
Werkzoekenden