Cultures & elles vzw

Cultures & Elles is een vereniging met als doel:

  • debatmogelijkheden en ontmoetingen te creëren tussen vrouwen en jongeren over de generaties en culturen heen;
  • de ontwikkeling en autonomie van vrouwen te bevorderen;
  • de dialoog tussen buren bevorderen en zo tot een beter samenleven bijdragen.

Haar activiteiten:

  1. alfabetiseringscursussen Frans voor anderstaligen;
  2. bijlessen Engels en Nederlands;
  3. burgervergaderingen;
  4. sportactiviteiten;
  5. stages voor jongeren;
  6. excursies en culturele reizen
atelier pour les femmes

Contact

Gulcan BOZDAG
0488/32 03 40
Taal
FR