Darna asbl

De kernactiviteit van de vzw Darna is schoolondersteuning en begeleiding van jongeren van 6 tot 18 jaar. Tegelijk betrekt ze de gezinnen bij het proces via de organisatie van maandelijkse rondetafelgesprekken met de ouders, jaarlijkse vakantiekampen voor gezinnen, uitstappen, sportactiviteiten,...

Soutien scolaire
Publiek
Kinderen (≤ 12 jaar) (6 - 18 jaren)
Jongeren (≥ 12 jaar)
Gezinnen
Taal
FR