Darna asbl

De kernactiviteit van de vzw Darna is schoolondersteuning en begeleiding van jongeren van 6 tot 18 jaar.

Tegelijk betrekt ze de gezinnen bij het proces via de organisatie van maandelijkse rondetafelgesprekken met de ouders, jaarlijkse vakantiekampen voor gezinnen, uitstappen, sportactiviteiten,...

Handball
Publiek
Kinderen (≤12 jaar)
Jongeren (≥ 12 jaar)
Gezinnen
Minimumleeftijd
6
Maximumleeftijd
18
Taal
FR

Contact

Rachid Begdouri
148 Rogierlaan
1030 Schaarbeek
0485/00 44 40