Is een persoonlijke webruimte nodig voor alle formaliteiten?

Réponse: 

Een persoonlijke ruimte is nodig voor alle formaliteiten waarbij een aanvraag moet worden ingediend bij de gemeenteadministratie. Bij bepaalde formaliteiten zal u worden gevraagd om u te identificeren met uw identiteitskaart, dit om wettelijke en veiligheidsredenen. De gevraagde identificatie kadert dan ook in de behoeften van de formaliteit.  

Themathiek FAQ: 
Nut van een persoonlijke ruimte
Thématique des Agents Communaux: