Entraide Saint Albert et Sainte Alice

De taak die de Sint-Vincentiusvereniging op zich neemt, haar uitgangspunt, bestaat erin de minderbedeelden tegemoet te komen, zonder onderscheid van ras noch godsdienst, en hen zowel morele als concrete, materiële hulp toe te reiken.

Activiteiten:

Voedselbank, betaling van facturen, administratieve stappen

colis alimentaire

Contact

50 Rassonstraat
1030 Schaarbeek
02 733 53 74
Taal
FR