Escale (L')

L'Escale in Schaarbeek is een begeleidingsdienst voor dove of slechthorende volwassenen die kwetsbaar zijn door psychosociale problemen of andere handicaps. Het doel van de vereniging is die mensen zelfstandig helpen worden.

L'Escale werd in 1993 opgericht en wil als bemiddelaar optreden tussen de dove en de maatschappij, die hoofdzakelijk uit horenden bestaat, om meer begrip en respect te bewerkstelligen.

Concreet begeleiden de veldwerkers van de vzw met gebarentaal dove of slechthorenden die moeilijkheden hebben met een of ander aspect uit het sociale leven (de zoektocht naar een woning, een doktersbezoek, administratie ...) en volgen ze hun op korte of langere termijn op.

Ze hanteren steeds dezelfde aanpak: ze verrichten de handeling niet in plaats van, maar samen met de persoon.

Sinds 2009 zorgt L'Escale ook voor ondersteuning aan ouders en dankzij de financiering door CAP 48 kon het een tweetalige website in gebarentaal/Frans, om doven te helpen bij hun rol als ouder.

2 mains

Contact

02/218 79 01
0494/71 34 37
Kosten

Maandelijks forfait van 2, 4 of 8 euro.

Het bedrag wordt bepaald door het team, afhankelijk van het inkomen en de globale situatie van de begunstigde.

Publiek
Met een handicap