Flora

Het co-constructief werken met organisaties en kwetsbare groepen, met het oog op sociale duurzaamheid, solidaire economie en gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Het opzetten van dit expertisenetwerk gebeurt door:

  • het uitvoeren van actie-onderzoek
  • de organisatie van netwerkmomenten tussen actoren van het middenveld, de overheid en de academische wereld
  • de organisatie van netwerk- en uitwisselingsmomenten tussen de kwetsbare groepen
  • het aanbieden van vorming rond burgerparticipatie
  • het aanbieden van inschakelingscoaching in het socio-professionele leven
  • het uitgeven van publicaties
Flora - ciné-débat

Contact

voorzitter: Anne-Marie PERRONE
02/204 06 40
Publiek
Alle
Taal
FR
NL