Foyer Shekina

Dienst voor opvang en educatieve begeleiding (SAAE):

  • Onthaal en begeleiding onder mandaat van jongeren van 3 tot 18 jaar die gespecialiseerde hulp nodig hebben buiten hun familiaal milieu.
  • Werken aan het herstel van de band tussen de kinderen en hun familie
Dessin foyer Shekina

Contact

Voorzitster: Florence Janne
02/241 47 41
Publiek
Kinderen (≤ 12 jaar)
Jongeren (≥ 12 jaar)