Frédéric Nimal, 5de Schepen

Bevoegdheden:

  • Stedenbouw & Leefmilieu
  • Erfgoed & Toerisme
  • Financiën
  • Juridische zaken
  • Vastgoedbeheer
  • Senioren

Frédéric Nimal is 47, al zijn hele leven Schaarbekenaar en advocaat van beroep. Hij is lesbevoegd en gaf van 1995 tot 2008 les aan het EFPME. Sinds 1995 is hij advocaat aan de Balie van Brussel.

Sinds 2006 is hij gemeenteraadslid. Hij is uittredend schepen voor stedenbouw, erfgoed en toerisme. Als voormalig hoofd van de jeugdbewegingen is hij actief binnen de vzw's Loisirs Seniors en Pater Baudry.

Hij werkt in Schaarbeek en heeft in bijna alle wijken van de gemeente gewoond.

 

 

Kabinetsmedewerkers

Frédéric NIMAL, Schepen

Benjamin WILLEMS, Kabinetshoofd

Sabine DE BACKER, Medewerkster van het Kabinet

Telefoon
02 244 70 02