Générations asbl

Générations vzw werd opgericht in 1996 met het doel ouders uit de armste lagen van de bevolking te helpen bij de opvoeding en omkadering van hun kinderen. De vzw is een vereniging van vrijwilligers waarvan de sociale actie wil bijdragen aan de ontwikkeling en ontplooiing van de jongere generaties.

De projecten steunen op verschillende pijlers:

  • Talenschool
  • Schoolondersteuning
  • Hulp aan ouders
  • Alfabetisering
  • Vrije tijd
  • Sociale relaties.

 

Générations asbl

Contact

Publiek
Kinderen (≤ 12 jaar)
Jongeren (≥ 12 jaar)
Volwassenen
Buitenlandse nieuwkomers