Good Move in Schaarbeek

Meer informatie op onze website goodmove.1030.be >>>

Ontdek meer in detail het nieuwe mobiliteitplan in uw wijk door deel te nemen aan de informatieavond die voor u wordt georganiseerd!

Good Move, het door de Brusselse regering goedgekeurde regionale mobiliteitsplan, zal in alle gemeenten worden uitgevoerd, rekening houdend met hun specifieke kenmerken. De gemeente Schaarbeek zet hierin de eerste grote stap op een grote perimeter en nodigt de inwoners uit om dit nieuwe mobiliteitsplan meer in detail te bekijken op onze informatieavond
 

Dit jaar vindt dit proces plaats in de Colignon-Josafatwijk.

Het doel?

Een verbetering van de levenskwaliteit voor de inwoners in een verkeersluwe buurt, een vermindering van de verkeersoverlast en een toename van de kwaliteit van de openbare ruimte en de verkeersveiligheid, oplossingen aangepast aan ieders bestemming en ieders behoeften. 
 

Voor wie?

Bewoners, winkeliers, vertegenwoordigers van scholen of de kinderopvang en verenigingen: schrijf u in voor de bijeenkomst die voor uw buurt worden georganiseerd!

Wanneer?

Na een uitgebreid participatief proces en 2 dialoogavonden voor uw buurt wenst de gemeente u uit te nodigen voor een 3de bijeenkomst om de beslissingen voor uw wijk toe te lichten. 

 • Een nieuwe mobiliteit voor iedereen in de Koninklijke Sint-Mariawijk  
  Dinsdag 15 februari 2022 19u-22u

 • Een nieuwe mobiliteit voor iedereen in de Berenkuilwijk 
  Woensdag 16 februari 2022 19u-22u

 • Een nieuwe mobiliteit voor iedereen in de Azaleawijk 
  Donderdag 17 februari 2022 19u-22u 
   

Inschrijven via: goodmove.1030.be/  
 

Vragen en informatie via: goodmove@1030.be 

 

 

Doe met ons mee !

 

L' Administration communale de Schaerbeek utilisera les informations fournies dans ce formulaire pour vous envoyer des invitations, des informations et des résultats concernant les prochaines soirées de dialogue sur le plan de mobilité régional Good Move. Vous pouvez annuler votre inscription à tout moment en nous contactant à l'adresse goodmove@1030.be. Nous traitons vos données avec respect. Plus d'informations sur nos pratiques de confidentialité. En vous inscrivant aux soirées de dialogue, vous acceptez que nous puissions traiter vos informations conformément à ces termes.

 

Het Gemeentebestuur van Schaarbeek zal de op dit formulier verstrekte informatie gebruiken om u uitnodigingen, informatie en resultaten te sturen over de aankomende dialoogavonden rond het regionaal mobiliteitsplan Good Move . U kunt zich altijd uitschrijven door contacteeren ons op goodmove@1030.be. Wij behandelen uw gegevens met respect. Meer informatie over het vertrouwelijke karakter waarmee wij met uw gegevens omgaan. Door zich in te schrijven voor de dialoogavonden , gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens volgens die voorwaarden verwerken.