Gracq

De GRACQ is actief op gemeentelijk, regionaal, federaal en Europees niveau en richt zich tot:

  • fietsers om hen op te leiden, te informeren en te motiveren om samen actief de fiets te verdedigen;
  • het grote niet-fietsende publiek om hen enerzijds aan te sporen te kiezen voor alternatieve vervoermiddelen waaronder de fiets en anderzijds hen bewust te maken over de gevaren voor fietsers op de openbare weg;
  • opiniemakers en politici om hen te overtuigen om meer aandacht te besteden aan de fiets.
formation vélo

Contact

Groupe local Schaerbeek : Luc Degraer
Algemeen : 02/502 61 30
Lokale afdeling Schaarbeek : 02/215 45 94
Publiek
Alle
Taal
FR