Human Resources - Competentiebeheer

Missies/competenties

Het Departement Human Resources staat in voor het dagelijks en toekomstgericht beheer van het gemeentepersoneel (behalve het onderwijzend personeel en de politie), en telt 4 diensten:

De Dienst "Competentiebeheer" vervult de volgende taken:

  • Rekrutering
  • Loopbaanbeheer, mobiliteit en promotie;
  • Onthaal van nieuwe medewerkers;
  • Functiebeschrijvingen en bepaling van het nieuwe kader;
  • Bepaling van de behoeften en prioriteiten inzake permanente of beroepsopleiding: opstellen van een opleidingsplan;
  • Sociale rol: onthaal, naar het personeel luisteren en  doorverwijzing naar de collectieve sociale dienst of de arbeidsgeneesheer.
Telefoon
02/244 75 11
Fax
02 240 35 55
Directie
Human Resources