Gemeentepersoneel

Organigram van de gemeentelijke administratie

 

Schaarbeek, een gemeente met 133.000 inwoners, staat voor vele stads- en tijdsgebonden  uitdagingen. Die uitdagingen zijn tegelijk drijfveren die ons ertoe aanzetten te innoveren, dag na dag.  En dat op alle vlakken: dienstverlening aan de burger, netheid, onderwijs, administratie, veiligheid, cultuur, stedenbouw, groene ruimtes, sport, openbare wegen, openbare verlichting.

Om die projecten in goede banen te leiden, zijn we geregeld op zoek naar competente en gemotiveerde medewerkers.

Om te kunnen voldoen aan de vele verschillende behoeften van de inwoners zijn de meest diverse functieprofielen nodig.

Niet minder dan 1.500 arbeiders en ambtenaren zetten zich dagelijks voor u in.

  • Personen die specifiek werden opgeleid voor het contact met de burger leveren u alle administratieve documenten waarop u recht hebt. Geboorte, overlijden of huwelijk, persoonlijke of materiële bescherming, dringende sociale bijstand of zorg voor het milieu: bij al deze vragen wendt de burger zich in eerste instantie tot de gemeente.
  • Specifieke ploegen verzekeren het onderhoud van de openbare ruimtes, en gezien de uitgestrektheid van het Schaarbeekse grondgebied is hun aantal indrukwekkend.
  • Daarnaast zijn er ook heel wat medewerkers die uw dagelijkse veiligheid verzekeren door dag na dag aanwezig te zijn op het terrein, in de straten en wijken: de assistenten Preventie en Veiligheid, de parkwachters...
  • Anderen werken meer voor een specifieke doelgroep: de bejaarden, de jongeren, de personen met een handicap, de nieuw aangekomen buitenlanders,... ;
  • De bevolking kan gratis een beroep doen op de bijstandsdiensten die juridische, sociale en psychologische bijstand leveren, bemiddelen bij schulden, vragen in verband met de school of de buurt ... En nog zoveel meer ... ;
  • Milieu, mobiliteit, stedenbouw: dit zijn eveneens kwesties die behandeld worden door gemeentelijke experts ;
  • Het hele jaar door organiseert de gemeente diverse culturele evenementen ;
  • Om deze personen praktisch in staat te stellen hun taken te vervullen, verzekert een administratieve dienst permanent hun welzijn op het werk (beheer van de human resources, verzekeringen ...).

De gemeente is ook de basisinstelling van onze democratie en vereist een zekere organisatie van de activiteiten van de gemeentelijke beleidsgroep: organisatie van de vergaderingen ... Sommigen doen al het mogelijke om de burgers aan te zetten tot actieve deelname in het politieke leven van de gemeente.

Elke inwoner van de gemeente komt op een of ander moment wel eens in contact met het gemeentepersoneel. Verwelkom hen met een glimlach, zij doen al wat zij kunnen om het u zo  aangenaam mogelijk te maken ... en dit soms bij opdrachten die heel wat minder prettig zijn.