Infor Jeunes

Infor Jeunes is een Franstalig Brussels informatiecentrum voor jongeren.

INFOR JEUNES - Centre d'Accueil et d'information Jeunesse vzw - werd opgericht in 1980 en is een Brusselse informatiedienst die actief is in domeinen die jongeren interesseren in brede zin: rechten van jongeren, studies/opleidingen, vakken/beroepen, werk/werkloosheid, burgerschap, rechten van buitenlanders, gezondheid, drugs, huisvesting, levenskwaliteit (milieu, stedenbouw, vervoer, consumptie), internationale mobiliteit, sport, cultuur, vakantie, gezins- en affectief leven.

Meer info in het Frans

jeune homme

Contact

Publiek
Jongeren (≥ 12 jaar)