Kennisgeving van nieuwe uitbader (milieuvergunning) (Burger/Vereniging/Bedrijf)

Wanneer een persoon of bedrijf houder is van een milieuvergunning en de activiteiten worden stopgezet of overgedragen aan een andere persoon of een ander bedrijf, moet de houder de autoriteit die de oorspronkelijke vergunning heeft toegekend (Leefmilieu Brussel of de gemeente) daarvan op de hoogte stellen.

De verklaring van stopzetting van activiteiten en het aangifteformulier van nieuwe uitbater worden ingediend aan het loket van de gemeente of op eenvoudig verzoek via mail.

Formulier (doc) >>>

Toewijzingsvoorwaarden
Dossierkosten: € 50
Documenten te voorzien

Het aanvraagdossier moet worden ingediend aan het loket of aangetekend worden verzonden en bevat minstens:   

  • het aanvraagformulier van wijziging van uitbating;
  • het betalingsbewijs van de dossierkosten.
Meer informatie

Administratieve gids voor milieuvergunningen: Brussel Leefmilieu

Hoe een aanvraag indienen? Hoe een milieuvergunning wijzigen, stopzetten of hernemen?

Betrokken dienst(en)