Lumina asbl

In het gemeentelijk lokaal aan de Prinses Elisabethlaan vinden sinds 1 september 2016 de activiteiten van Lumina plaats.

Lumina is al sinds 2002 aanwezig in Molenbeek en vangt een aantal keer per week en in het weekend 16 jongvolwassenen met een handicap op.

Ze voeren samen diverse activiteiten uit: toneel informaticacursussen, sport, plastische kunsten,...

Lumina biedt hen de kans om zich te ontplooien en zelfstandiger te worden.

Lumina - atelier

Contact

Habiba HAMDAOUI
0486/80 85 30
02/411 81 92
Publiek
Met een handicap