MAILLOL Aristide

Plaats en datum van geboorte
Banyuls/s/Mer (France), 1861
Plaats en datum van overlijden
Banyuls/s/Mer (France), 1944
Kunstvorm
Schilderwerken
Beeldhouwwerken