Maison de Quartier d'Helmet

Plaats voor ontmoetingen, leren en creativiteit om de integratie van kwetsbare personen of personen met een migratieachtergrond te stimuleren en de dialoog en het harmonieus samenleven tussen de verschillende bevolkingsgroepen in de wijk te bevorderen.

Meer info in het Frans

maison de quartier Helmet
Publiek
Kinderen (≤ 12 jaar)
Jongeren (≥ 12 jaar)
Volwassenen
Buitenlandse nieuwkomers