Milieuvergunning klasse 1 A & B (Burger/Vereniging/Bedrijf)

Welke milieuvergunning u moet aanvragen, hangt af van de klasse van de inrichtingen (3, 2, 1D, 1C, 1B, 1A). Als het project of de activiteit meerdere "ingedeelde inrichtingen" omvat, volstaat het een enkele aanvraag te doen waarin alle inrichtingen vervat zijn (behalve in bepaalde specifieke gevallen). Als de inrichtingen onder verschillende klassen vallen, moet de aanvraag overeenstemmen met de hoogste klasse.

Opmerking: voor de inrichtingen van klasse 3 moet er geen aanvraag worden ingediend. Ze moeten echter wel worden aangegeven aan de gemeente, en ze zijn onderworpen aan specifieke uitbatingsvoorwaarden die gerespecteerd moeten worden.

Voorbeelden:

  • klasse 1A: parking met meer dan 200 plaatsen, raffinaderij, chemische fabriek, windmolenpark …
  • klasse 1B: tankstation, carrosserie, droogkuis, supermarkt, ziekenhuis, parking met meer dan 50 plaatsen, …

Formulier >>>

Aantal exemplaren van aanvraagdossier: 5

Indienen of verzenden naar "Leefmilieu Brussel".

Let op: in het geval van een gemengd project moeten aanvragen voor planning en milieuvergunningen beide worden ingediend bij Brussel Stedenbouw en Erfgoed. 

Regionale kosten 1A: € 2 500 / € 1 250
Regionale kosten 1B: € 250 

Gemeentelijke kosten 1A: € 500
Gemeentelijke kosten 1B: € 250

Toewijzingsvoorwaarden

De gemeentelijke kosten zijn te betalen op IBAN: BE06 0961 2578 0022 van de gemeentelijke administratie met als mededeling "Aanvraag voor klasse 1, 2 of 3" en het adres van de uitbating.  

De regionale kosten zijn te betalen op IBAN: BE51 0912 3109 6162 van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met de mededeling "Aanvraag milieuvergunning van klasse 1 of 2" en het adres van de uitbating.

Nadat het aanvraagdossier werd ingediend, wordt het behandeld door de bevoegde autoriteiten (de gemeente voor de vergunningen van klasse 2 en aangiftes van klasse 3, Leefmilieu Brussel voor de vergunningen van klasse 1).

Algemeen genomen is een milieuvergunning 15 jaar geldig en is deze onderworpen aan voorwaarden die de exploitant moet respecteren. Opgelet: vergunningen kunnen steeds worden geweigerd.

De verlenging moet minstens één jaar en ten vroegste twee jaar voor het verstrijken van de vergunning aangevraagd worden. Dit verlengingaanvraag moet worden ingediend bij de afgevende overheid van uw leefmilieuvergunning.

Documenten te voorzien

Het aanvraagdossier moet worden ingediend aan het loket of aangetekend worden verzonden en bevat minstens:   

  • het aanvraagformulier voor de juiste klasse, ingevuld, gedateerd en ondertekend;
  • de plannen voor de "ingedeelde inrichtingen";
  • foto’s van de uitbating of van de "ingedeelde inrichtingen";
  • indien nodig, een formulier van adviesaanvraag van de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH);
  • het betalingsbewijs van de dossierkosten.
Meer informatie

Hulp bij de opmaak van de aanvraag indien zij een onderneming of een handelszaak betreft : http://hub.brussels/ - permit@hub.brussels

Administratieve gids voor milieuvergunningen: Brussel Leefmilieu
Hoe een aanvraag indienen? Hoe een milieuvergunning wijzigen, stopzetten of hernemen?

Betrokken dienst(en)