Milieuvergunning klasse 2 (Burger/Vereniging/Bedrijf)

Welke milieuvergunning u moet aanvragen, hangt af van de klasse van de inrichtingen (3, 2, 1D, 1C, 1B, 1A). Als het project of de activiteit meerdere "ingedeelde inrichtingen" omvat, volstaat het een enkele aanvraag te doen waarin alle inrichtingen vervat zijn (behalve in bepaalde specifieke gevallen). Als de inrichtingen onder verschillende klassen vallen, moet de aanvraag overeenstemmen met de hoogste klasse.

Opmerking: voor de inrichtingen van klasse 3 moet er geen aanvraag worden ingediend. Ze moeten echter wel worden aangegeven aan de gemeente, en ze zijn onderworpen aan specifieke uitbatingsvoorwaarden die gerespecteerd moeten worden.

Voorbeeld van klasse 2: drukkerijen, bakkerijen, slagerijen, werkplaatsen, parkings met meer dan 10 plaatsen ...

Hoe gaat u te werk?

Aantal exemplaren van aanvraagdossier: 2 papieren versies die aan het loket moeten worden afgegeven of aangetekend moeten worden verzonden en 1 digitale versie te verzenden per mail op stedenbouw@1030.be met de vermelding in de titel : MV – referentie van het dossier en/of adres van de uitbating.

Indienen of verzenden naar de gemeente.

Regionale kosten: € 125

Gemeentelijke kosten: € 250

Toewijzingsvoorwaarden

De gemeentelijke kosten zijn te betalen op IBAN: BE06 0961 2578 0022 van de gemeentelijke administratie met als mededeling "Aanvraag voor klasse 1, 2 of 3" en het adres van de uitbating.  

De regionale kosten zijn te betalen op IBAN: BE51 0912 3109 6162 van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met de mededeling "Aanvraag milieuvergunning van klasse 1 of 2" en het adres van de uitbating.

Nadat het aanvraagdossier werd ingediend, wordt het behandeld door de bevoegde autoriteiten (de gemeente voor de vergunningen van klasse 2 en aangiftes van klasse 3, Leefmilieu Brussel voor de vergunningen van klasse 1).

Algemeen genomen is een milieuvergunning 15 jaar geldig en is deze onderworpen aan voorwaarden die de exploitant moet respecteren. Opgelet: vergunningen kunnen steeds worden geweigerd. Aangiftes van klasse 3 zijn onbeperkt geldig.

Er bestaat ook een specifieke procedure voor de wijziging, uitbreiding of verlenging van de milieuvergunning.
Voor een verlenging van milieuvergunning van klasse 2 : de gemeentelijke kosten  van 200 euro zijn te betalen op IBAN: BE06 0961 2578 0022 van de gemeentelijke administratie met als mededeling "Verlenging MV klasse 2 " en het adres van de uitbating.

Documenten te voorzien

Voer uw dossier in op Mypermit Leefmilieu met:

  • het aanvraagformulier voor de juiste klasse, ingevuld, gedateerd en ondertekend;
  • de plannen voor de "ingedeelde inrichtingen";
  • foto’s van de uitbating of van de "ingedeelde inrichtingen";
  • indien nodig, een formulier van adviesaanvraag van de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH);
  • het betalingsbewijs van de dossierkosten.
U kunt uw dossier ook indienen bij het stedenbouw loket, op afspraak (02 244 72 08) of per aangetekende post (Colignonplein 100, 1030 Schaarbeek).
Meer informatie

Hulp bij de opmaak van de aanvraag indien zij een onderneming of een handelszaak betreft : http://hub.brussels/ - permit@hub.brussels

Administratieve gids voor milieuvergunningen: Brussel Leefmilieu 

Hoe een aanvraag indienen? Hoe een milieuvergunning wijzigen, stopzetten of hernemen?

Betrokken dienst(en)