Stedenbouwkundige inlichtingen (Burger/Vereniging/Bedrijf)

    Elke aanvraag voor stedenbouwkundige inlichtingen moet vergezeld zijn van het bewijs van voorafgaandelijke betaling van de heffing op de rekening BE06 0961 2578 0022 van het Gemeentebestuur Schaarbeek, MET ALS MEDEDELING: RU/adres van de aanvraag.
     
    *NIEUW*
    Heffing: €82,80 (geïndexeerd in 2020)
    Tarief voor dringende aanvragen (enkel mogelijk in geval van gerechtelijke verkopen): €165,60 (geïndexeerd in 2020).
     
    NB: De termijn van dertig dagen voorgeschreven in artikel 275 van het Brussels Wetboek van de Ruimtelijke Ordening begint slechts te lopen vanaf de dag van ontvangst van de volledige aanvraag, inclusief het bewijs van de voorafgaandelijke betaling van de bijdrage. Er is geen tarief voor dringende aanvragen.
    

        *Opgelet ! Nieuw formulier*De aanvraag moet uitsluitend via het aanvraagformulier gebeuren - pdf

     

Doelpubliek
Eigenaars en huurders van Schaarbeek
 1. De stedenbouwkundige inlichtingen worden opgesteld voor een gebouw in zijn geheel. Bijgevolg dient u slechts één aanvraag in te dienen indien uw aanvraag bijvoorbeeld een appartement, een kelder en een garage binnen hetzelfde goed betreft. In geval van twijfel, aarzel niet om ons te contacteren.
   
 2. Het kadastrale nummer van uw goed kan teruggevonden worden op de cartografische website van het kadaster: https://eservices.minfin.fgov.be/ecad-web/#/
   
 3. De heffing voor 2020 is van €82,80 en dient voorafgaandelijk aan de aanvraag betaald te worden op het rekeningnummer BE06 0961 2578 0022 van het Gemeentebestuur van Schaarbeek, met als mededeling: “RU/adres van de aanvraag”. Het betalingsbewijs moet ons bezorgd worden op hetzelfde moment als het hierbij gevoegde ingevulde aanvraagformulier.


   
 4. Enkel aanvragen in het kader van een gerechtelijke verkoop kunnen beschouwd worden als dringend. In dit geval kan een versnelde procedure aangevraagd worden door het dubbele van de heffing te betalen (€165,60 in plaats van €82,80). Een antwoordtermijn van 5 werkdagen wordt voorzien door het BWRO. Gelieve er rekening mee te houden dat we ons uiterste best doen om deze termijn te respecteren, maar dat we deze niet kunnen garanderen. In geval van overschrijding van de antwoordtermijn van 5 dagen zal er geen terugbetaling uitgevoerd worden.
  In geen enkel ander geval zal een aanvraag als dringend beschouwd worden door onze gemeente, zelfs indien een dubbele heffing betaald werd.
   
 5. Van nu af aan kunnen enkel eigenaars (of gelijkgestelden –zie formulier) of hun mandatarissen de stedenbouwkundige inlichtingen die de legale toestand van het goed vermelden aanvragen. Zij moeten voortaan verplicht een “beknopte beschrijving van het goed” afleveren.
   
 6. Ten einde het contact tussen uzelf en ons bestuur te vergemakkelijken, vragen we u ons uw elektronisch adres (e-mail) en uw telefoonnummer te bezorgen. Indien deze gegevens ontbreken bij uw aanvraag, kunnen we enkel communiceren via post, hetgeen de behandeling van uw aanvraag zal vertragen.
   
 7. De stedenbouwkundige inlichtingen worden via elektronische weg (e-mail)afgeleverd. Gelieve uw e-mailadres door te geven. Indien u de stedenbouwkundige inlichtingen per post wenst te ontvangen, gelieve dit dan duidelijk weer te geven op het formulier (“nee” aanduiden op de daartoe voorziene plek).

 8. Gelieve de volledigheid van uw aanvraag te controleren voor de verzendinghet, namelijk:
  1. Is het aanvraagformulier volledig ingevuld, gehandtekend en gedateerd ?
  2. Is het betalingsbewijs van de heffing van 82,80€ bijgevoegd ? Kan er duidelijk de datum, de referentie en het bedrag, alsook het rekeningnummer van de begunstigde op afgelezen worden ? 
  3. Is de beknopte beschrijving bijgevoegd ? Gelieve die duidelijk te identificeren met de vermelding  “Beknopte beschrijving”. Is dit document gehandtekend en gedateerd ?
  4. Indien uw aanvraag gedaan wordt in het kader van een gerechtelijke verkoop en u de versnelde procedure wenst te gebruiken, heeft u de nodige bewijzen toegevoegd (officiële documenten van de rechtbank) ?

Het departement Stedenbouw blijft te uwer beschikking voor verdere inlichtingen.

Toewijzingsvoorwaarden
Aanvragen worden pas behandeld na ontvangst van de betaling.
Documenten te voorzien
 • Het bewijs van de voorafgaandelijke betaling van de bijdrage
 • Een uittreksel uit de kadastrale legger toevoegen waarop de omliggende gebouwen binnen een straal van 50 meter vanaf de grenzen van het goed staan vermeld.
 • *NIEUW*: De “beknopte beschrijving” van het gebouw, zoals omschreven in artikel 3 van het besluit van 29 maart 2018 betreffende de stedenbouwkundige inlichtingen (voor de duidelijkheid eveneens hernomen op het aanvraagformulier).
 • Elk element toevoegen als bewijs van de aanwezigheid van deze bestemmingen (voor 1975) (als er geen recentere stedenbouwkundige vergunning beschikbaar is)
 • Elk element toevoegen als bewijs van de aanwezigheid van deze woningen (voor 1996) (als er geen recentere stedenbouwkundige vergunning beschikbaar is)
Meer informatie

Op de website van het kadaster: alle kadastrale informatie over uw gemeente.

Op de website van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat: alle informatie over de berekening van de kosten van de aktes en over de vereiste formaliteiten voor elk dossier.