Subsidies en Partnerships

Missies/competenties
  • Promotie en implementatie van een actief beleid voor het zoeken naar subsidies en hulp aan de coördinatie van gesubsidieerde projecten om het door de gemeentelijke autoriteiten bepaalde beleid te financieren en uit te voeren;
  • Opvolging met het oog op het correcte gebruik van de verkregen subsidies in het kader van de doeleinden die door de Subsidiërende Overheden zijn vastgelegd.

Let op:De dienst staat niet in voor de toekenning van subsidies aan particulieren en verenigingen, maar wil de juiste partijen vinden voor de projecten die door de gemeente worden georganiseerd. Om een subsidie aan te vragen voor particulieren of verenigingen neemt u best contact op met de dienst die instaat voor uw activiteit (bv.: de Sportdienst in het geval van een sportclub).

Telefoon
02/244 72 23
Fax
02/244 74 93
Directie
Strategische en duurzame ontwikkeling