Voedselpakketten: van ophaling tot levering

Van de ophaling van levensmiddelen tot hun levering aan kwetsbare gezinnen: volg de weg die onze voedselpakketten afleggen ... Met dank aan de vzw Episol en de vele vrijwilligers voor hun inzet!