Waartoe dient een persoonlijke ruimte?

Réponse: 

Via uw persoonlijke webruimte kunt u op gelijk welk moment (zonder u te moeten verplaatsen) digitale formaliteiten vervullen bij de gemeenteadministratie van Schaarbeek en de gevraagde documenten bijvoegen. Ook toont ze een overzicht van alle formaliteiten die u bij de gemeenteadministratie vervulde via uw webruimte.

Themathiek FAQ: 
Nut van een persoonlijke ruimte
Thématique des Agents Communaux: