Straatfeesten

Elk jaar worden er in Schaarbeek meer straatfeesten georganiseerd. Ze zijn immers een ideale gelegenheid om de buren te leren kennen, banden te smeden, de levenskwaliteit in de wijk te verbeteren,... ? Om u daarbij te helpen en de straatfeesten vlot te laten verlopen, geven we enkele tips en herinneren we nog even aan de regels.

Wat is de bedoeling van een straatfeest?

Tafels en stoelen buiten zetten, de kinderen naar hartenlust laten spelen in een tijdelijk verkeersvrije straat en samen van hapjes genieten is het ideale recept om elkaar beter te leren kennen.

Een straatfeest is tegelijk:

  • De buren beter leren kennen;
  • Banden smeden om het contact te verbeteren, ideeën uit te wisselen, projecten te starten;
  • Deelnemen aan het leven in de wijk;
  • Plezier maken.

Enkele ideeën: een maaltijd delen of iedereen een hapje laten meebrengen, volksspelen, muziek, dans, sportactiviteiten, wedstrijden, schattenjacht, poppenkast, een goochelaar, verteller, grime,... Met wat verbeelding maak je groot en klein enthousiast, er is niet veel nodig om te feesten!

Stap 1

Hoeveel organisatietalent u ook hebt, de voorbereiding van een straatfeest is veeleisend en vergt zowel van de gemeente als van het organiserende wijkcomité een investering. Een goede raad: zorg voor een goede voorbereiding!

  • Stel een verantwoordelijke aan ;
  • Verzend uw aanvraag minstens anderhalve maand op voorhand naar het gemeentebestuur van Schaarbeek, kabinet van de burgemeester, Colignonplein, 1030 Brussel (burgemeester@schaarbeek.irisnet.be). Daarin vermeldt u de naam van de verantwoordelijke/contactpersoon voor de gemeente, het adres, het telefoonnummer, het feestadres, het aantal personen dat wordt verwacht, het type activiteiten dat georganiseerd wordt (animatie, spelletjes, drankjes enz.), de vraag om de straat al dan niet af te sluiten, de eventuele aanvraag van materiaal (tafels, schraagtafels, stoelen enz.). De betrokken gemeentediensten zullen dan opnieuw met u contact opnemen.

Te weten:

  • De verkoop van bereide gerechten of bederfelijke voedingswaren op openbare plaatsen is verboden ;
  • Het politiereglement bepaalt dat het verboden is vuur te maken op de openbare weg. Geen barbecues dus? Toch wel! Als u op het idee komt de barbecue in uw tuin te zetten en het resultaat van uw braadkunsten vervolgens naar de openbare weg brengt ;
  • Het is verboden om een bijdrage of huurgeld te innen voor een activiteit die in de openbare ruimte plaatsvindt. Neem alle nodige veiligheidsmaatregelen;
  • Om klachten wegens burenhinder te vermijden, brengt u best uw buren en de omwonenden vooraf op de hoogte. Uw feest mag immers geen nachtmerrie zijn voor anderen.

Opgelet : gevaar

Tijdens een feestje kan er zich altijd een drama afspelen waarvoor de feitelijke vereniging en organisator van het evenement aansprakelijk gesteld wordt. De financiële gevolgen van een fout kunnen voor de vereniging bijzonder zwaar zijn.

Hoe dekt u zich in tegen zo’n drama?

Het volstaat om een BA-verzekering "organisator" aan te gaan bij een verzekeringsmaatschappij. Uw verzekeringsmakelaar zal u meer informatie kunnen geven over de contracten en de prijzen. Welke premie u voor dit soort verzekering moet betalen, hangt af van de aard van de activiteit, het aantal medewerkers, het aantal gasten en de duur van de activiteit. De verzekeraar zal uiteraard trachten het risico zo nauwkeurig mogelijk in te schatten op basis van uw beschrijving van de activiteit. Een tip: lees het contract, en vooral de uitsluitingen, grondig voor u het ondertekent om goed te weten welke dekking de verzekeringspolis biedt.

Advies van de Brandweer?

U wilt een feest, een dansavond organiseren, een barbecue houden of een tent opstellen op de openbare weg. Hebt u een advies van de Brandweer (DBDMH) nodig?

Een ganse reeks evenementen, activiteiten of voorlopige opstellingen vereisen geen advies van de Brandweer. Niettemin moet u zekere algemene regels naleven ten einde een minimale veiligheid voor het publiek te waarborgen en eveneens de mogelijkheid te bieden aan de hulpdiensten om snel en doeltreffend tussen te komen.

Voor sommige activiteiten, die meer risico’s inhouden voor het publiek of specifieke brandrisico’s opleveren, moeten er bovendien bijzondere voorwaarden nageleefd worden.

Materieel nodig?

Naast tafels, stoelen en dranghekken die de gemeente ter beschikking stelt tegen een kleine bijdrage, kunt ook contact opnemen met:

Na het feest

Na het feest moet de straat worden geveegd en het vuilnis worden verzameld. Het is uitgesloten de resten van het feest tot de dag van de afvalophaling te laten rondslingeren, zelfs als die goed verpakt zijn in de juiste vuilniszakken. Ze moeten dus worden opgeborgen en op de juiste datum worden buitengezet!

Praktisch betekent dit: de straat vegen na het feest en de vuilnisbakken beheren. Het is uitgesloten de resten van het feest tot de dag van de afvalophaling te laten rondslingeren, zelfs als die goed verpakt zijn in de juiste vuilniszakken. Ze moeten dus worden opgeborgen en op de juiste datum worden buitengezet!

Dat draagt bij tot het welzijn van iedereen en het behoud van een aangename omgeving.