Eindejaarsfeesten zonder voetzoekers of vuurwerk

Speel tijdens de eindejaarsfeesten niet met vuur… Voetzoekers en vuurwerk zijn in Schaarbeek verboden, ook op Nieuwjaarsdag! In Schaarbeek werken de Gemeenschapswachten en de politie samen om de burger te sensibiliseren.

Vuurwerk en andere voetzoekers zijn bovenal gevaarlijke explosieven die geluidsoverlast en onveiligheid veroorzaken. De ontploffingen, die erg luid kunnen zijn, kunnen sommige mensen, zoals jonge kinderen of ouderen, storen of zelfs bang maken... Dieren zijn ook erg gevoelig voor ontploffingen. Denk aan iedereen voordat u de lont aansteekt!

Bovendien is er een hoog risico op brand en lichamelijk letsel (zoals brandwonden). Daarom verbiedt het algemeen politiereglement het gebruik van voetzoekers of ander vuurwerk. Iedereen die in het bezit is van vuurwerk op de openbare weg of vuurwerk afsteekt, wordt gestraft en het vuurwerk wordt in beslag genomen. De boetes kunnen oplopen tot € 350. En sinds midden november voert de lokale politie ook preventieve acties uit bij winkeliers om hen te herinneren aan het verkoopverbod.

Sensibilisering

Vanaf december zullen de Gemeenschapswachten en de politie samenwerken om de inwoners van Schaarbeek de regels (nog eens) uit te leggen. Een actie die met name ook aan de scholen wordt gevoerd om eveneens de ouders te sensibiliseren.

Les fêtes, sans pétards ni feux d'artifice