Eindejaarsfeesten zonder voetzoekers of vuurwerk

Speel tijdens de eindejaarsfeesten niet met vuur… Voetzoekers en vuurwerk zijn in Schaarbeek verboden, ook op Nieuwjaarsdag! In Schaarbeek werken de Gemeenschapswachten en de politie samen om de burger te sensibiliseren.

Maar een vuurpijl of een voetzoeker is in de eerste plaats een gevaarlijk explosief dat geluidsoverlast en onveiligheid veroorzaakt. De ontploffingen, die zeer luid kunnen zijn, kunnen kleine kinderen, bejaarden of dieren verstoren of zelfs doen schrikken.

Het algemeen politiereglement van Schaarbeek verbiedt het gebruik van vuurwerk op de openbare weg of op een privé-eigendom. De boetes kunnen oplopen tot 350 euro.

Sensibilisering

Vanaf december zullen de Gemeenschapswachten en de politie samenwerken om de inwoners van Schaarbeek de regels (nog eens) uit te leggen. Een actie die met name ook aan de scholen wordt gevoerd om eveneens de ouders te sensibiliseren.

Les fêtes, sans pétards ni feux d'artifice