Icon for xls export

Gids van tewerkstelling en opleiding

Gevonden resultaten

Op zoek naar een baan, een opleiding, een talencursus,…?

Schaarbeek telt tal van verenigingen die zich maximaal inzetten om u alle hulpmiddelen en de beste kans op slagen te geven.

Schoolbegeleiding en buitenschoolse activiteiten, alfabetiseringscursussen, sociale permanentie.
aide à domicile
De activiteiten zijn gratis of aan zeer democratische prijzen
Bevordering van de integratie van de Turkse gemeenschap en de interculturele dialoog. Huiswerkschool. Cursussen Frans voor anderstaligen Workshops.
chantier
Atelier de Formation par le Travail (AFT) in het domein van de bouw
alphabétisation
Vzw gespecialiseerd in buitenschoolse opvang, schoolondersteuning en opleidingen voor volwassenen
Atelier
Huiswerkschool, schoolondersteuning, alfabetiseringscursussen, restaurant,...
Afar
Organisatie van initiatieven in verband met het cultureel erfgoed van Oost-Afrika
alphabet
Cursussen Frans voor anderstaligen (FLE) en alfabetiseringscursussen in de gemeente Schaarbeek
CEDAS
Buitenschoolse opvang, huis voor jongeren en opleidingen voor volwassenen
Opleidingscentrum voor alternerend leren voor jongeren vanaf 15 jaar
aide à domicile
Opleidingscentrum voor volwassenen voor het beroep van gezinshulp of het beroep van verzorgende
équipe CIprOC
Centre d’Impulsion socioPROfessionnel et Culturel
cannage
Beschutte werkplaat
Brusselse coördinatie voor tewerkstelling en opleiding van vrouwen
bâtiment Coften
Oriëntatie- en opleidingscentrum voor digitale technologieën