Het Gewest strijdt verder tegen vervuilende voertuigen

Vul de grote online enquête in en vecht samen met ons voor een schonere lucht!

Sinds januari 2018 zijn de meest vervuilende voertuigen in Brussel verboden. De invoering van de lage-emissiezone maakt echt het verschil: een verbeterde luchtkwaliteit en sensibilisering van automobilisten dankzij verschillende maatregelen.

Behalve mooie woorden en optimistische doelstellingen wil het Gewest nu ook de doeltreffendheid van de genomen maatregelen en de impact op de weggebruikers nog nauwkeuriger evalueren.

Particuliere of professionele bestuurder? Uw antwoord telt! Neem deel aan onderstaande online enquête tot en met 15 november en maak kans op een Decathlon-bon!

Enquête >>>