Pour l'ajouter a vos centre d'interet, veuillez vous connecter.

Onderwijsniveaus

In België is onderwijs een communautaire bevoegdheid en in Brussel is dus ofwel de Franstalige Gemeenschap (Federatie Wallonië-Brussel), ofwel de Vlaamse Gemeenschap bevoegd.

In beide gevallen wordt het onderwijs georganiseerd in 3 fasen: kleuter-, basis- en secundair onderwijs.

Elk kind dat in België woont, is schoolplichtig van 6 tot 18 jaar (ongeacht zijn nationaliteit en statuut).