Adviesraad voor dierenwelzijn

In juni 2019 keurde de Schaarbeekse Gemeenteraad de oprichting van een Adviesraad voor dierenwelzijn goed. Deze instantie is er om de Schaarbeekse burgers en specialisten in dierenrechten te verenigen. Zo kan een diervriendelijk beleid worden uitgewerkt.

Schaarbeek is al lang een pioniersgemeente op het vlak van dierenwelzijn: sterilisatie voor huiskatten en zwerfkatten, ruimtes die honden veel vrijheid bieden,… De verdediging van de dierenrechten is de laatste jaren in ieder geval goed geëvolueerd en de gemeente wilde nog verder gaan.

Waarom een adviesraad?

De adviesraad voor dierenwelzijn met als opdracht en doel van deze raad:

  • Het bestuderen van de behoeften op het gebied van dierenwelzijn in Schaarbeek ;
  • Bewustmaking, voorlichting en empowerment van de burgers op het gebied van dierenwelzijn ;
  • Om dierenmishandeling te bestrijden ;
  • Nieuwe projecten op dit gebied voor te stellen.

Deze raad brengt adviezen en voorstellen uit in de vorm van aanbevelingen aan de gemeentelijke overheden.

Wat is de samenstelling van de adviesraad?

De adviesraad bestaat uit ten minste tien en ten hoogste twintig leden.

De raad heeft als voorzitter het lid van de raad dat verantwoordelijk is voor het welzijn van het dierenwelzijn.

Het is als volgt samengesteld:

  • 5 deskundigen op het gebied van dierenwelzijn ;
  • 2 dierenartsen woonachtig in Schaarbeek en/of werkzaam in Schaarbeek ;
  • 12 burgers die betrokken zijn bij dierenzaken.

Te consulteren document

Reglement betreffende de adviesraad voor het dierenwelzijn (Gemeenteraad, 19/06/2019)

Goed om te weten

De gemeente stelt al andere steunmaatregelen voor met betrekking tot het dierenwelzijn: