Andere ruimten voor dieren

Eenden, paarden, zwanen en vele anderen.

Eendenhutten

De zes drijvende eendenhutten kunnen onderdak bieden aan meerdere eendenparen, en zullen geleidelijk aan verschijnen op de verschillende waterpartijen van het Josaphatpark.

Het doel van deze nieuwe inrichtingen is de dieren een nieuwe, beschermde ruimte te bieden om te rusten en te ontspannen, en hen beschutting te bieden bij storm of noodweer.

Deze nieuwe schuilplaatsen zullen een rol spelen bij de voortplanting van deze dieren buiten de oevers van vijvers die druk door het publiek worden bezocht. Aangezien de oevers van de vijvers dicht bij de voetpaden liggen, zullen deze nieuwe zones beschutting en een toevluchtsoord bieden aan de verschillende bewoners van de vijvers.

Gemeentelijk dierenverblijf en gemeentelijke stallen

In deze twee infrastructuren zijn hoevedieren, drie paarden en drie ezels ondergebracht.

Schapen, dwerggeiten, zwanen, een rode ardennerkalkoen en parelhoenders, ... De elf nieuwe gasten laten burgers de natuur in de stad herontdekken en smeden een nieuwe band tussen burger en dier.