Migranten, ballingen… wat moeten we ervan zeggen?

Veel burgers zitten met vragen over het migratieprobleem en over de mogelijke antwoorden hierop.

Amnesty International voert al drie jaar lang campagne opdat België en de Europese Unie de rechten van ballingen en vluchtelingen in het bijzonder beter zouden beschermen. Een van de uitdagingen hierbij is het parcours van deze ballingen uit te leggen en een antwoord te geven op de terechte vragen die ieder van ons zich kan stellen.

Is het aantal nieuwe migranten in Europa explosief gestegen? Hoeveel vluchtelingen vangt België op? Welke hulp krijgen ze bij hun aankomst? Zijn er criminelen of terroristen onder de asielaanvragers…?

Het antwoord op al deze en op tal van andere vragen vindt u in het boekje van Amnesty International.