Bericht van Openbaar onderzoek: ontwerp van lucht-, Klimaat- en energieplan

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stelt een gewestelijk actieplan voor inzake klimaatverandering, energietransitie en luchtkwaliteit.

Het doel? 47% minder uitstoot van broeikasgassen in 2030 in vergelijking met 2005. Dat wil zeggen: de klimaatverandering verzachten en aanpassingsmaatregelen voorstellen, de vervuiling verminderen en zorgen voor een rechtvaardige en inclusieve transitie tegenover energiearmoede.

Hoe? 337 maatregelen in alle sectoren (bouw, mobiliteit, voedsel, energie, enz.), waaronder meer dan 200 nieuweacties.

Uw mening interesseert ons!

U wordt uitgenodigd om actief deel te nemen aan het openbaaronderzoek over dit ontwerpplan en het bijhorende milieueffectenrapport tot uiterlijk 17 februari 2023 via:

Het programma kan worden geraadpleegd:

  • Op de website leefmilieu.brussels/klimaatplan
  • Aan het onthaal van Leefmilieu Brussel (tijdens de kantooruren, Havenlaan86C/3000, 1000 Brussel)
  • In het gemeentehuis van Schaarbeek (Colignonplein, 1030 Schaarbeek), kantoor HC 0.02 (bureau van schepen Frédéric Nimal) van maandag tot vrijdag tussen 9u en 12 u.

 

Wilt u meer weten over het onderzoek ?

Een informatieavond voor de bevolking wordt georganiseerd in het gemeente huis van Schaarbeek op 31/01/23 om 18.30 uur.

Meer info