Brand in "La Porte d'Ulysse": de herhuisvesting van de bewoners wordt georganiseerd

Op vrijdag 17 maart rond 19.30 uur brak er brand uit op de tweede verdieping van het opvangcentrum van het Burgerplatform "La Porte d'Ulysse" gelegen aan de Leuvensesteenweg 656 te 1030 Schaarbeek. De PSIP-fase (*) van het Gemeentelijk Nood- en Interventieplan werd geactiveerd om de bewoners die vrijdagavond in het opvangcentrum "La Porte d'Ulysse" aanwezig waren te evacueren en onder te brengen in de gemeentelijke sporthal. Fedasil, het Brussels Gewest, het Burgerplatform en de gemeentelijke diensten werken nauw samen aan deze crisisbeheersing. Voor iedereen werd een oplossing voor herhuisvesting gevonden.                                              

200 personen opgevangen en hervestigd

De bewoners die vrijdagavond in het opvangcentrum "La Porte d'Ulysse" aanwezig waren, kregen na de brand nood- en tijdelijke huisvesting in de gemeentelijke sporthal. Er werden hygiënekits en voor elke dag maaltijden uitgedeeld. Naast gerichte psychosociale steun kon men er ook gebruik maken van medische en administratieve begeleiding, met name voor degenen die bij de brand documenten waren kwijtgeraakt.                      
 

Fedasil, het Brussels Gewest, het Burgerplatform en de gemeentelijke diensten werken nauw samen bij deze crisisbeheersing, gecoördineerd door Cécile Jodogne, burgemeester wnd van Schaarbeek, die zich vrijdagavond naar het crisiscentrum en ter plaatse begaf om de administratieve procedures van de getroffenen te vergemakkelijken.          

De urgentie van de evacuatie werd vervolgd met de nieuwe prioriteit om de bewoners van het opvangcentrum in zo goed mogelijke omstandigheden te herhuisvesten. Gedurende het hele weekend zijn crisisvergaderingen gehouden om een nieuwe oplossing voor opvang uit te werken: herhuisvesting is voorzien voor alle personen die na de brand van vrijdagavond uit "La Porte d'Ulysse" zijn geëvacueerd. 

Sinds de activering van de noodinterventie mobiliseren de verschillende actoren op het terrein (met name de ploegen van het gemeentelijke PSIP*) zich voor het beheer ter plaatse, de noodzakelijke bevoorrading en het informeren van de bewoners, maar ook de inwoners van Schaarbeek.

Update                                                                                                                                                                                           

Het vervoer van de personen naar de nieuwe locaties voor herhuisvesting wordt momenteel georganiseerd. 

De opvang in de sporthal zal worden opgeheven na het vertrek van de bewoners en de ruimte zal zo snel mogelijk weer beschikbaar zijn voor scholen en sportclubs.                                           

De oorzaak van de brand is nog niet vastgesteld en het gebouw, dat zwaar beschadigd is door de vlammen, blijft tot nader order ontoegankelijk.

Betreffende de gebeurtenissen van vrijdagavond: de brand was snel onder controle en niemand raakte ernstig gewond. Twee lichtgewonden werden door de hulpdiensten verzorgd.

Wij danken de coördinatoren en de sportclubs, de buurtbewoners en onze abonnees op de sociale netwerken die hun begrip en solidariteit hebben getoond.                                                
 

* Psychosociaal Interventieplan.  

Contact

Marc Weber, kabinetschef van Cécilé Jodogne, burgemeester wnd van Schaarbeek
0475/59 70 42