Gas verandert in Brussel

Tegen 1 juni zullen alle aardgasverbruikers in Schaarbeek omschakelen naar een nieuw soort gas: rijk gas.

Waarom een verandering van gas?

In België verbruiken 1,5 miljoen huishoudens en bedrijven arm gas dat uit Nederland wordt ingevoerd. De Nederlandse gasreserves slinken en de plaatselijke autoriteiten hebben besloten om alle uitvoer vanaf 2030 stop te zetten. Het was dus van cruciaal belang om een alternatief te vinden en rijk gas naar het hele land uit te breiden.

Wanneer schakelen we om naar rijk gas?

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is opgedeeld in drie geografische zones. Elk jaar zal één van die zones omschakelen naar rijk gas. Voor Schaarbeek vindt de omschakeling naar rijk gas plaats op 1 juni.

Wat moet ik doen?

Om er zeker van te zijn dat al uw gastoestellen compatibel zijn, is het belangrijk ze door een vakman te laten controleren tijdens de verplichte, tweejaarlijkse EPB-periodieke controle. Mogelijk dient u uw toestellen aan te passen of zelfs te vervangen indien ze niet compatibel zijn met rijk gas. Voor 98% van de toestellen is er echter geen probleem.

Info:

Burgers die recht hebben op bijstand van het OCMW van Schaarbeek kunnen terecht bij de dienst Energie

02/435 50 30