Het OCMW van Schaarbeek geeft leerlingen een duwtje in de rug

Voor ouders is het soms moeilijk om tussen het (tele)werken door de lessen van hun kinderen op te volgen. Na de twee lockdowns is het aantal kinderen met problemen op school exponentieel gestegen en kwam de huiswerkbegeleiding zwaar onder druk te staan.

Om daaraan te verhelpen, schreef het OCMW van Schaarbeek een openbare aanbesteding uit. MySherpa, gespecialiseerd in onderwijsondersteuning, werd aangetrokken om leerlingen uit het middelbaar onderwijs in Schaarbeek een duwtje in de goede richting te geven. Er werd een speciaal lessenpakket uitgewerkt om de begeleiding te optimaliseren, zowel voor kinderen van steuntrekkers als voor leerlingen die zelf steun ontvangen.

Leerlingen (of hun ouders) die voor onderwijsondersteuning in aanmerking willen komen, kunnen een online aanvraagformulier invullen >>>

Uit een sociaal onderzoek moet de nood aan begeleiding blijken. MySherpa werkt dan een programma op maat van de leerling uit en zorgt voor gerichte ondersteuning.

Info

0800 35 515