MUZIK1030 Bar, in Schaarbeek natuurlijk!

Martin Salemi is de bedenker van het concept MUZIK1030 Bar. Deze Schaarbeekse pianist componeert voor theater en film. We hadden een exclusief interview met hem, een paar weken voor de start van het evenement.

Waarom MUZIK1030 Bar?

Veel mensen betreuren dat de laatste jaren nog heel weinig cafés concerten op het programma zetten. We willen daarom iets doen om die kleinere, intiemere concertcultuur, die echt belangrijk is voor muzikanten, in stand te houden. Daarnaast willen we er ook op wijzen dat de gages die muzikanten voor zulke concerten krijgen steeds kleiner worden!

Wat omvat het project concreet?

We willen er in de eerste plaats voor zorgen dat muzikanten die optreden in cafés een minimumgage krijgen. Om dit minimum van € 120 per muzikant te garanderen, steunt de gemeente het etablissement met € 90 voor elk muzikant die wordt ingehuurd. Het café moet dus alleen nog de resterende € 30 betalen. Alle cafés in Schaarbeek die een concert willen organiseren kunnen aan het project deelnemen, voor om het even welke muziekstijl en voor alle bands waarvan minstens één muzikant in Brussel woont. De programmering is vrij te kiezen en het café kan als partner van het project maximaal twee concerten per maand organiseren.

Wat zijn je ambities voor dit project?

We hopen de werkomstandigheden van muzikanten in cafés te verbeteren en méér en meer verscheiden concerten te kunnen boeken. Het is de bedoeling om elke maand een vijftiental concerten te laten doorgaan in de gemeente, waarbij elke muzikant minstens € 120 ontvangt. Sommige van die concerten zouden een vaste afspraak kunnen worden in enkele cafés, terwijl andere op een meer occasionele basis doorgaan in nieuwe cafés, in andere wijken ... Maar wel gratis voor elk publiek.

De gemeente zet hier mee haar schouders onder?

Jazeker! Ik heb eerst tientallen cafés in Schaarbeek benaderd om te zien of er belangstelling was. En die belangstelling bleek er wel degelijk te zijn! Vervolgens nam ik contact op met een heleboel Schaarbeekse muzikanten en heb ik hen gevraagd om het project 'mee te ondertekenen'. Allemaal wilden ze dit initiatief steunen! Nadat ik meer dan 75 handtekeningen had verzameld, ging de gemeente mee in zee. Ik had het geluk geweldige mensen te ontmoeten die vanaf het begin superenthousiast waren en met wie we veel hebben samengewerkt, niet alleen financieel, maar ook rond logistiek en communicatie.

Hoe zie je de toekomst van MUZIK1030 Bar?

Het project zou op verschillende manieren kunnen evolueren: afhankelijk van het budget zouden we het aantal concerten of het minimumtarief kunnen optrekken ... En het zou leuk zijn mocht het project in de toekomst jaarlijks kunnen doorgaan, met nog meer cafés en met steeds gevarieerdere concerten, mogelijk ook in andere gemeenten ...

Meer info >>>