Nestmasten voor de nesten van de volgende lente

Met de installatie van 8 nestmasten op haar grondgebied zet Schaarbeek haar acties voort ten voordele van de biodiversiteit van dieren, en meer bepaald van de vogels die in holten nestelen. Deze populatie is erg kwetsbaar geworden door de vermindering van het aantal holten in gebouwen en door het feit dat er minder plantenleven is in steden.

Dit project kwam tot stand dankzij een partnerschap tussen La Ferme Nos Pilifs, Cap 48 - Païri Daïza Foundation, de Groupe Moineaux de Schaerbeek, de vzw Moineaux & Biodiversité en de gemeentediensten Milieuraadgeving en Groene Ruimten.

De locaties waar de masten worden geïnstalleerd, werden zorgvuldig gekozen: de nestkasten zullen worden ingenomen door de jonge vogels, die de volgende lente een nestplaats in de buurt van hun geboorteplaats zullen zoeken. De lokale overheid installeerde de masten in de onmiddellijke nabijheid van een bestaande mussenkolonie.

Gastvrije omgeving

De 8 masten bevinden zich in sterk begroeide gebieden. Heggen, struiken en heesters vormen voor vogels een plek waar ze elkaars gezelschap kunnen opzoeken en waar ze beschut zijn tegen roofdieren. Vogels gebruiken deze vegetatie niet alleen als een bron van plantaardig voedsel, maar ook als dierlijk voedsel, wanneer jonge vogels eiwitten nodig hebben om te groeien. In de nestkastjes vinden ze ook alle materialen die ze nodig hebben om hun nest te bouwen. Daarbij werd speciale aandacht besteed aan de aanwezigheid van water, dat ze nodig hebben om te drinken.

Het project werd mogelijk gemaakt dankzij een vruchtbare samenwerking tussen La Ferme Nos Pilifs (ontwerp en bouw van de nestmasten), Cap 48 - Païri Daïza Foundation (projectfinanciering), de Groupe Moineaux de Schaerbeek (identificatie van de sites) en de vzw Moineaux & Biodiversité (ornithologisch advies), en dit in nauwe samenwerking met de gemeentediensten Milieuraadgeving en Groene Ruimten.