Operatie Fosfor – Compost « Albert »

De Operatie Fosfor experimenteert met projecten die gericht zijn op een verbetering van het beheer van organisch afval in Brussel. Schaarbeek heeft altijd al aandacht besteed aan ecologie en milieu. Dat de gemeente als “levend laboratorium” deelneemt aan de operatie is dus vanzelfsprekend. Een eerste pilootproject zag het levenslicht: de compost in de wijk “Albert”.

De Operatie Fosfor werd opgestart door verschillende Brusselse spelers waaronder de vzw Worms.

“Wij stellen innovaties voor en die testen we uit op het terrein, verduidelijkt Fransisco Davila, coördinator van de operatie. Het wijkcompost van het Albertpark is een van die experimenten. ”

Composteren in Schaarbeek, een noodzaak

De groene ruimtes in Schaarbeek genereren een grote hoeveelheid groenafval. De gemeente voert dit weg naar externe containerparken wat kosten met zich meebrengt en logistieke middelen vereist die CO2 uitstoten. Bovendien kosten meststoffen ook geld.

“Het compost Albert valoriseert het groenafval op ons grondgebied, vertelt Laetitia Eudier, verantwoordelijke Groene ruimtes in Schaarbeek. We verminderen de export van dit afval en we maken er onze eigen meststof mee. En als we dan toch een compost creëren, dan kunnen we het evengoed delen met de omwonenden. ”

Dit compost werkt in twee tijden: de gemeente levert het nodige droge materiaal voor het composteren en de omwonenden voegen er hun groenafval en voedingsresten aan toe. De dienst Groene Ruimtes zal gebruik maken van de meststoffen die door dit compost worden gegenereerd. Ook de omwonenden krijgen hun deel!

Hebt u ideeën voor de Operatie Fosfor?

Woon een uitwisselingsdag bij op zaterdag 26 mei (10-15 uur)
Leefmilieu Brussel, site van Tour&Taxis
Havenlaan, 86C/3000
1000 Brussel