Overstromingen: Schaarbeek in solidariteit!

Naar aanleiding van de overstromingen die ons land zwaar hebben getroffen, betuigt het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Schaarbeek zijn oprechte deelneming aan de nabestaanden en spreekt het zijn oprechte bemoediging uit aan de reddingsdiensten en de getroffen burgers. Op dinsdag 20 juli om 12.01 uur wordt een minuut stilte in acht genomen door alle personeelsleden van de gemeente Schaarbeek.

De gemeente Schaarbeek is solidair en heeft aangeboden personeel, voertuigen en gemeentemateriaal ter beschikking te stellen van de betrokken provincies. Zij zal ook een financiële donatie doen.

Met het oog op een doeltreffende coördinatie van de hulp wordt verzocht geen giften in natura (kleding, levensmiddelen, enz.) en spontane bezoeken aan de rampgebieden meer te doen, maar de voorkeur te geven aan financiële steun.

Indien u een bijdrage wenst te leveren, aarzelt u dan niet een bedrag over te maken op de rekening geopend door het Belgische Rode Kruis, BE70 0000 0000 2525. De giften zullen worden gebruikt om concrete hulp te bieden aan diegenen die door de ramp zijn getroffen. Een eenmalige donatie van 1 euro kan ook worden gedaan via SMS naar 4330 onder de vermelding "Solidarity".

Bij voorbaat dank voor uw solidariteit en voor uw giften!

In de nasleep van de overstromingen stuurt de gemeente een vijftiental agenten naar de gemeente Limburg

De overstromingen, die heel ons land hebben getroffen, vormen de voedingsbodem voor solidariteit. Iedereen gaat eropuit met de spade om te helpen, en de gemeente Schaarbeek blijft niet achter!

Op vraag van de gemeente Limburg in het arrondissement Verviers werd een vijftiental Schaarbeekse agenten en arbeiders opgetrommeld om de hele week lang de slachtoffers bij te staan. Allemaal gemotiveerde vrijwilligers. Hun opdracht? Schoonmaken en puinruimen.

De samenwerking met de getroffen gemeenten en de hulp die Schaarbeek kan bieden zullen iedere week opnieuw geëvalueerd worden.

Het weer heeft het laatste woord.

Zie Fotogalerij >>>