Schoolcontract 1: een school die zich openstelt voor de buurt

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceerde in 2019 een nieuw instrument voor stadsvernieuwing: het Schoolcontract. Het doel is om de schoolomgeving en de relatie tussen de school en de buurt te verbeteren. Gemeenteschool nr. 1 neemt deel aan de eerste reeks van het programma.

Om dit Schoolcontract voor te bereiden, gaven de leerlingen van de school via tekeningen aan hoe zij hun schoolomgeving beleven.

School nr. 1 ligt in de Josaphatstraat, tussen de Louis Bertrandlaan en de Rogierlaan, in de buurt van het Huis van de Vrouw.  De basisschool, die ongeveer 400 leerlingen telt, is een meesterwerk van architect Henri Jacobs. Dit juweeltje van de art nouveau werd gebouwd tussen 1903 en 1905. Het gebouw, dat vandaag beschermd is, herbergt een monumentale hal en verschillende turnzalen. Samen met de scholen in de Bijenkorfstraat vormt het een van de meest opvallende complexen op het vlak van scholenarchitectuur in België.

4 kaarsjes!

Het Schoolcontract (2020-2024) heeft als ambitie de school open te stellen voor de buurt en de buurt open te stellen voor de school. De komende vier jaar zullen er allerlei activiteiten georganiseerd worden binnen de school en in de buurt, niet alleen voor de kinderen en hun ouders maar ook voor de buurtbewoners.

In 2020 heeft het Schoolcontract verschillende knelpunten aan het licht gebracht:

  • Uitbouw van een echt sportcentrum dat buiten de schooluren toegankelijk is voor de buurtbewoners.
  • Opwaardering van het scholenpatrimonium met onder meer de restauratie van de vergaderzaal om die toegankelijk te maken voor de buurt.
  • Renovatie en beveiliging van de openbare ruimte voor de 3 gevels van het scholencomplex.
  • Een vertrouwensband creëren tussen de ouders, de school en de bewoners.
  • Acties met betrekking tot gender, gekoppeld aan het gebruik van deze ruimten - zowel binnen als buiten - door iedereen.

Een van de prioriteiten van dit Schoolcontract is het uitbouwen van een echt sportcentrum dat buiten de schooluren toegankelijk is voor de buurtbewoners.

Er werd een actieplan rond die thema's opgesteld met verschillende betrokkenen uit de scholengemeenschap, waaronder leerlingen en buurtbewoners. In eerste instantie gaat het om de aanleg van een pedagogische moestuin in de Louis Bertrandlaan, in samenwerking met een collectief dat er reeds activiteiten ontplooit.

Info

Coördinatie school-buurt rond dit Schoolcontract: RenovaS - Dalila Si M’Hammed - info@renovas.be

Technische coördinatie door de gemeente Schaarbeek: Bénédicte Parmentier – bparmentier@schaarbeek.be

Gendervragen rond dit Schoolcontract: Huis van de Vrouw – jwauters@schaarbeek.be 

De Schoolcontracten worden gecoördineerd door de dienst Scholen van perspective.brussels >>>