Vergeet niet de sneeuw van uw stoep te verwijderen!

Burgerzin

In geval van sneeuw of ijzel is elke bewoner verplicht om het voetpad langs het gebouw dat hij bewoont vrij en veilig te maken over een breedte van 1,50 m. Hij kan aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade indien zich een ongeval voordoet op zijn niet-geruimd voetpad. Wees voorzichtig!